Zengő Óvoda
7694 Hosszúhetény, Fő utca 173.
hetenyiovoda@gmail.com
+36 72 785-083
+36 (30) 447-4855
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda

Óvodai beiratás

2021.04.13.

Óvodai beíratással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás a tavalyi évhez hasonlóan más időpontban és eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik 2021. április 30-ig.

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

• Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében 2,5 éves kort betöltve megkezdehetik az óvodai nevelést, vagyis ebben az esetben is ki kell tölteni a szándéknyilatkozatot.

• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz. Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó határozatot írásban közli a szülővel, legkésőbb 2021. május 31-ig.

• Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására egy későbbi időpontban, de legkésőbb a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésévelelektronikus úton, telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2021. április 23-ig.

Óvodai kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek esetében

Nkt. 20 § (2) Az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, ezt a tényt be kell jelenteni és írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt és a körzetes óvoda vezetőjét!  

ürlap elérése:  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

•  Óvodakezdés halasztása

A szülőklegkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál (Pécsi Járási Hivatal Hatósági Osztálya) gyermekük óvodakezdésének halasztását, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Telefonon vagy email-ben keresse az intézményt:

 • Akinek gyermeke 2021. 08. 31-ig a 3. életévét betölti
 • Akinek gyermeke 2021. 09. 01. és 2021. 12. 31. között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést
 • Aki Hosszúheténybe lakik, de nem a Zengő Óvoda és Konyhába iratkozik be, hanem másik óvodába
 • Aki nem Hosszúhetényben lakik, de a hosszúhetényi Zengő Óvodába szeretné beíratni gyerekét

A szándéknyilatkozat ezen a linken érhető el: Szándék nyilatkozat

Elérhetőségek: 30/4474855 vagy hetenyiovoda@gmail.com

Szeretettel várjuk a gyerekeket a Zengő Óvodába!                                                                                                                             

                                                                                                                      Czentner Györgyné óvodavezető