Zengő Óvoda
7694 Hosszúhetény, Fő utca 173.
hetenyiovoda@gmail.com
+36 72 785-083
+36 (30) 447-4855
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda

Óvodai beíratás 2024-2025-ös évre

2024.04.05.

Óvodai beíratással kapcsolatos információk 2024-2025-ös nevelési évre

Tisztelt Szülők!

A 2024-25-ös nevelési évre szóló beiratkozáshoz szándéknyilatkozatot szükséges kitölteni, amit az óvoda email címére (hetenyiovoda@gmail.com) kell elküldeni 2024. április 12-ig.

A szándéknyilatkozat itt érhető el: szándéknyilatkozat

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig (2024. augusztus 31.) betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

• Azok a gyermekek, akik 2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében 2,5 éves kort betöltve megkezdhetik az óvodai nevelést, ha marad szabad hely, vagyis ebben az esetben is ki kell tölteni a szándéknyilatkozatot.

• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az igazgató dönt. A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény igazgatója döntést hoz. Az igazgató a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó határozatot írásban közli a szülővel, legkésőbb 2024. május 25-ig.

• Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, az óvoda megismerésére és megtekintésére 2024. 04. 24-én és 04. 25-én kerül majd sor. Előre beosztott időpontok szerint fog történni. Ennek menetéről később adok tájékoztatást.

Óvodai kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek esetében

Az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, ezt a tényt be kell jelenteni és írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt és a körzetes óvoda vezetőjét!   ürlap elérése:  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

•  Óvodakezdés halasztása

A szülőklegkésőbb a tárgyév április 15-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál (Pécsi Járási Hivatal Hatósági Osztálya) gyermekük óvodakezdésének halasztását, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Elérhetőségek:

Telefon: +36 30 4474855

E-mail: hetenyiovoda@gmail.com

Honlap: www.zengoovi.hu

Facebook oldal: Zengő Óvoda és Konyha

Szeretettel várjuk a gyerekeket a Zengő Óvodába!                                                                                                                              

                                                                                                                      Czentner Erika igazgató