Zengő Óvoda
7694 Hosszúhetény, Fő utca 173.
hetenyiovoda@gmail.com
+36 72 785-083
+36 (30) 447-4855
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda
 • Zengő Óvoda

Hírek

03.27.

Óvodai beíratással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A 2022-23-as nevelési évre szóló beiratkozáshoz szándéknyilatkozatot szükséges kitölteni, amit az óvoda email címére (hetenyiovoda@gmail.com) kell elküldeni 2022. április 14-ig.

A szándéknyilatkozat itt tölthető le.

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig (2022. augusztus 31.) betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

• Azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében 2,5 éves kort betöltve megkezdhetik az óvodai nevelést, ha marad szabad hely, vagyis ebben az esetben is ki kell tölteni a szándéknyilatkozatot.

• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz. Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó határozatot írásban közli a szülővel, legkésőbb 2022. május 31-ig.

• Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására és az óvoda megismerésére, megtekintésére

2022. 05. 03 - 05-ig kerül majd sor. Ennek menetéről később adok tájékoztatást.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésévelelektronikus úton, telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2022. 04. 25-ig.

Óvodai kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek esetében

Nkt. 20 § (2) Az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, ezt a tényt be kell jelenteni és írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt és a körzetes óvoda vezetőjét!

ürlap elérése: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Óvodakezdés halasztása

A szülőklegkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál (Pécsi Járási Hivatal Hatósági Osztálya) gyermekük óvodakezdésének halasztását, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Elérhetőségek: 30/4474855 vagy hetenyiovoda@gmail.com

Szeretettel várjuk a gyerekeket a Zengő Óvodába!

Czentner Györgyné óvodavezető

10.15.

A németországi Alfdorf testvérvárosunkból látogattak el hozzánk. A delegáció tagjai között a polgármester és két óvodavezető is volt. A vendégek az óvoda megtekintésén túl részesei lehettek intézményünk egyik hagyományos ünnepének a Teréz napi vásárnak és annak forgatagába is bekapcsolódtak. 

04.13.

Óvodai beíratással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás a tavalyi évhez hasonlóan más időpontban és eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik 2021. április 30-ig.

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

• Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében 2,5 éves kort betöltve megkezdehetik az óvodai nevelést, vagyis ebben az esetben is ki kell tölteni a szándéknyilatkozatot.

• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz. Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó határozatot írásban közli a szülővel, legkésőbb 2021. május 31-ig.

• Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására egy későbbi időpontban, de legkésőbb a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésévelelektronikus úton, telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2021. április 23-ig.

Óvodai kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek esetében

Nkt. 20 § (2) Az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, ezt a tényt be kell jelenteni és írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt és a körzetes óvoda vezetőjét!  

ürlap elérése:  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

•  Óvodakezdés halasztása

A szülőklegkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál (Pécsi Járási Hivatal Hatósági Osztálya) gyermekük óvodakezdésének halasztását, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Telefonon vagy email-ben keresse az intézményt:

 • Akinek gyermeke 2021. 08. 31-ig a 3. életévét betölti
 • Akinek gyermeke 2021. 09. 01. és 2021. 12. 31. között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést
 • Aki Hosszúheténybe lakik, de nem a Zengő Óvoda és Konyhába iratkozik be, hanem másik óvodába
 • Aki nem Hosszúhetényben lakik, de a hosszúhetényi Zengő Óvodába szeretné beíratni gyerekét

A szándéknyilatkozat ezen a linken érhető el: Szándék nyilatkozat

Elérhetőségek: 30/4474855 vagy hetenyiovoda@gmail.com

Szeretettel várjuk a gyerekeket a Zengő Óvodába!                                                                                                                             

                                                                                                                      Czentner Györgyné óvodavezető

05.06.

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a 152/2020. (IV.27) kormányrendelet alapján, az alábbiak szerint a Zengő Óvoda és Konyha továbbra is gyermekfelügyeletet vállal:

 • Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára biztosítjuk, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés miatt vagy más ok miatt – ezt igényli.
 • A gyermekének ügyeletet igénylő szülő felelőssége teljes tudatában, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, illetve a családja nem érintkezett külföldről hazajövő személlyel az elmúlt két hétben. Felhívom egyben a figyelmüket arra, hogy a nyilatkozat tartalmával kapcsolatosan az óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni.
 • Amennyiben a gyermeknek folyik az orra, köhög, lázas, láthatóan nem egészséges nem biztosítjuk a napközbeni felügyeletét!
 • Amennyiben az Óvodapedagógusok betegséget tapasztalnak a gyermeken, azonnal hazaküldik!
 • Az ügyeletet kiscsoportos formában szervezzük meg, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletét tudjuk biztosítani.
 • Az óvodába járó gyermekek szülei csak a Napraforgó-Katica felöli bejárati ajtóig kísérhetik a gyermeket, onnan a dolgozók átveszik! Reggel fél 9-ig be kell érni azon gyermekkel, akiknek szülei az otthon maradást nem tudják megoldani. Fél 9-kor az ajtókat zárjuk, azután gyermeket már nem veszünk át.
 • Délután, hazamenetelnél is, szintén a Napraforgó-Katica bejáratáig jöhetnek a szülők, (az óvodába nem léphetnek be) ott a dolgozók várni fogják őket és a gyermeket felöltöztetve átadják a szülőnek!

Kérjük jelezzék az óvodavezetőnek facebookon vagy telefonon (30/4474855), vagy a csoportok zárt facebook csoportjában, ha gyermeke otthon maradását nem tudja megoldani!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy alaposan mérlegelve a fenti feltételeket, tényleg csak és kizárólag azok a Családok vegyék igénybe az ügyeletet, ahol ez feltétlenül szükséges.

Hosszúhetény, 2020. május 4.

Tisztelettel: Dr. Csörnyei László s.k.

polgármester

03.15.

Tisztelt Óvodás Szülők!
A koronavírus okozta vészhelyzet következtében Orbán Viktor Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy március 16-tól a magyarországi iskolákban tanítási szünetet rendeltek el. Az óvodák tekintetében a kormány később fog dönteni. Ezért az óvodába járó gyerek ellátásáról az Önkormányzatok külön rendelkeznek.


Ma reggel egyeztettem óvodavezető asszonnyal. Az alábbiakat tervezzük:
Az óvoda részleges nyitva tartásának szabályai:
• Minden kisgyermek, akinek valamelyik szülője otthon van (nem dolgozik) maradjon otthon!


• Minden gyermek, akinek családja érintkezett külföldről hazajövő személlyel, maradjon otthon minimum 2 hétig!


• Minden gyermek, aki náthás, köhög az óvodát nem látogathatja!
Amennyiben az Óvodapedagógusok betegséget tapasztalnak a gyermeken, azonnal hazaküldik!


• Az óvodába járó gyermekek szülei csak a Napraforgó-Katica felöli bejárati ajtóig kísérhetik a gyermeket, onnan a dolgozók átveszik! Reggel fél 9-ig be kell érni azon gyermekkel, akiknek szülei az otthon maradást nem tudják megoldani. Fél 9-kor a kapukat és ajtókat zárjuk, azután gyermeket már nem veszünk át.


• Délután, hazamenetelnél is, szintén a Napraforgó-Katica bejáratáig jöhetnek a szülők, (az óvodába nem léphetnek be) ott a dolgozók várni fogják őket és a gyermeket felöltöztetve átadják a szülőnek!


• Kérjük jelezzék az óvodavezetőnek facebookon vagy telefonon (30/4474855), vagy a csoportok zárt facebook csoportjában, ha gyermeke otthon maradását nem tudja megoldani!


Hiteles információkat a https://koronavirus.gov.hu oldalon talál, kérjük csak a hivatalos oldalon megjelent információkat vegyék figyelembe.


Ez az intézkedés vissza vonásig érvényes!


Az intézményvezetővel folyamatos kapcsolatban maradunk, és bármilyen változás esetén tájékoztatjuk a szülőket, családokat.


Vigyázzunk egymásra!

Hosszúhetény, 2020. 03. 14.

                                                                                                                                 Dr. Csörnyei László
                                                                                                                                     polgármester

03.15.

Tisztelt Hosszúhetényiek!
Iskolai és óvodai közétkeztetés információ:

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolások és óvodások, amennyiben igénylik, ebben a bizonytalan helyzetben is közétkeztetésben részesüljenek. Hétfőn és kedden minden iskolás és óvodás étkeztetését biztosítjuk, tudva, hogy nem fog minden adag elfogyni. A cél, hogy szerdától már a valós igények szerinti (csökkenő) adagszámot készíttessük el. Ennek érdekében Grosch Szilárd igazgató úr és Czentner Erika óvodavezető asszony méri fel a várható igényeket.
Az iskolások számára az ebédet és az uzsonnát tudjuk biztosítani, egyszer használatos műanyag edényben. Ez a jelen pillanatban már a rendelkezésünkre áll. Az ebédet az iskolában és óvodában tudják átvenni, 11-12 óráig.

A szociális közétkeztetésről is hamarosan tájékoztatást adunk.

Tisztelettel:

Dr. Csörnyei László polgármester
2020.03.15.

06.27.

Kedves Szülők!

Július hónapban az óvodai ügyéntézés ideje minden szerdán 8-12 óráig.

03.28.


Óvodai beiratkozás!

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. április 29 30.

7:30 – 15:30-ig óvodai beíratás lesz a Zengő Óvodában a 2019/2020-as tanévre.

 •  
12.19.

Meghitt, szeretetteljes és családias hangulatban ünnepelték a csoportok a Karácsonyt

12.06.

"Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbe jár..."

11.30.

András nap az első osztályosokkal

11.09.

Márton napi rendezvény, lámpás felvonulással

10.11.

Gyümölcsszüret és vásári forgatag

06.08.

Gazdag programok és játékok várták a gyermekeket a Gyermek hét alkalmával, ami játékokról, mókáról és kacagásról szólt.

06.04.

A csoportok kedves történetekkel, mesékkel és játékokkal zárták a nevelési évet.

04.24.

Kincskereső nap - környezetünk kincseinek felfedezése

03.26.

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. április 23 25.

7:30 – 15:30-ig óvodai beíratás lesz a Zengő Óvodában a 2018/2019-es tanévre.

 

03.12.

Gergely napi iskolába hívogató

12.20.

Áldott, békés és szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket

kívánnak: a Zengő Óvoda gyermekei és dolgozói

12.06.

"Itt kopog, ott kopog, megérkezett a Mikulás, hopp!"

11.10.

„Novemberben Márton napján, liba gágog ég a kályhán...”

10.22.

Kedves Szülők!

Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig tart. Ez idő alatt gyűjtőcsoport lesz az óvodában.

Kérlek Benneteket, hogy a csoportok hírdetőtábláin kihelyezett papírokon jelezzétek, hogy gyermekeitek jönnek a szünetben óvodába vagy nem.

Köszönettel: Czentner Györgyné

                        óvodavezető

10.19.

Terményünnep, terményvásár a Tájházban

09.27.

Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy részt vettetek 2017. szeptember 27-én az "Így tedd rá!" referenciaintézmény avatónkon és velünk együtt ünnepeltetek és osztóztatok örömünkben.

09.22.

Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már ennél szebbet…